انتخاب دوباره مگدالینا اندرشون، به عنوان نخست وزیر، نگرانی‌ها از ویروس اومیکرون، ادامه جلسه دادگاه مرد ۶۱ ساله و افزایش بی‌پیشینه بهای برق

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن