انتخاب رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات،محکومیت مردی به جرم تجاور جنسی، تشدید قوانین کیفری نوجوانان و خبرهای دیگر

2:50 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن