انتخاب وزیران جدید، تحقیقات مقدماتی اتهام تعرض جنسی یک وزیر، نوع جدید ویروس کرونا در سوئد، نفوذ گروه‌های تبهکار به زندان‌ها

2:19 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن