انتظار کارمندان محلی سویدن برای بیرون شدن از افغانستان، مخالفت اکثریت با تمدید ۴ ماهه قانون پاندمی، وضع شرایط قرنطینه ناروی بر سویدنی‌ها

2:17 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن