انتقاد از سیاست انرژی دولت؛ تحقیق جدید در باره اومیکرون؛ افزایش اهدا و پیوند عضو؛ اخلال جلسه دیجیتالی پارلمان و شکایت از تزریق بوتاکس

2:49 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن