انتقال زنان داعشی به سوئد، افزایش مالیات بر سوخت خودروها، تظاهرات ضد طالبان در مالمو

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن