انتقال سه زن داعشی به سویدن، افزایش تولید سوخت فُسیلی، ناتوانی‌ها در پشتیبانی از کسانی که دست از بزهکاری می‌کشند و معرفی نامزدان جایزه اگوست

2:46 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن