بازداشت یک سوئدی در ایران- انتقاد اپوزیسیون از دولت- تمدید کنترل‌های مرزی- گوشه‌هایی از زندگی بنیان‌گذار اتحادیه‌ی پناهجویان تنها

2:30 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن