برندگان جایزه صلح نوبل، دیواری برای جلوگیری از ورود پناهجویان، درخواست محدودیت برای اسکوترهای برقی، ارزش‌ آثار عبدالرزاق گورنا

2:42 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن