برندگان جایزه نوبل اقتصاد اعلام شد؛ مناظره تلویزیونی رهبران احزاب؛ وضعیت اقتصادی افغانستان؛ شیوع ویروس ار اس و اخبار دیگر

2:35 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن