برگزاری مناظره رهبران احزاب پارلمانی، وضع محدودیت‌های جدید کرونایی، پرداخت غرامت بهای برق، اختصاص شماره ویژه برای مردان آزاردیده و برفباریها

2:54 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن