.بزهکاران کودکان را فریب می‌دهند، هنوز شهروندانی در کابل مانده اند، از دست دادن فَردشِنست برای نابینایان

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن

.بزهکاران کودکان را فریب می‌دهند، هنوز شهروندانی در کابل مانده اند، از دست دادن فَردشِنست برای نابینانان