تاخیر در اجرای واکسیناسیون؛ ادامه بحران سیاسی در پارلمان و راهیابی تیم ملی فوتبال سویدن به یک هشتم نهای جام اروپا

2:28 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن