محدودیت های کرونایی، پشتیبانی ان لینده از تشدید تحریم‌ها در برابر بلاروس، اعتراف پدر دو کودک که از ساختمان به پائین پرتاب شدند

2:55 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن