تجزیه و تحلیل سیاست‌های تازه امنیتی سویدن، افزایش برداشت پول نقد در میان سویدنی‌ها و فردا مرحله نهایی یوروویژن پخش می‌شود

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن