تزریق واکسن به کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله، فروش تن برای مواد، تاثیر تسلط طالبان بر سفارت‌های افغانستان، انتقاد از کوتاهی زمان بازداشت

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن