تشدید مبارزه با بزهکاری، پیشنهاد همه‌پرسی عضویت در ناتو؛ افزایش نرخ بهره پایه و برگزاری جشنواره ادبی اکرم عثمان

2:18 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن