تندبادها برق هزاران خانواده را قطع کرد؛ حضور کشتی جنگی روسی در بالتیک؛ زایمان پیش هنگام به دلیل کوید و دومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی

2:43 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن