توضیح رادیوی سویدن در باره ترجمه اشتباه از گفته‌های ابا بوش؛ سفر بوریس جانسون به سویدن و وزیر دفاع پیوستن به ناتو را تقویت توانایی میخواند

2:20 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن