توقف موقت نشرات رادیو؛ کاهش بیکاری دراز مدت؛ دادگاه مهاجم ویتلاندا و شرکت یک افغان در ماراتن استکهلم

2:52 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن