جایزه نوبل ادبیات به عبدالرزاق گورنا اهدا شد؛ نشست خبری اداره صحت عامه؛ ممنوعیت سفر به مناطقی از ایران و عدم بازپرداخت طلب‌های صندوق بیمه

2:36 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن