حذف تست کرونا برای مسافران؛ افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه؛ خطر مسدود شدن برخی کودکستان‌ها و افزایش نصب سلول‌های خورشیدی

2:47 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن