حزب سنتر از پاراگراف اجاره‌های آزاد صرف‌نظر می‌کند، تصویب قانون مهاجرت، پیش‌بینی رشد اقتصاد کشور

2:42 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن