افزایش همه گیری کرونا، بازگرداندن بزهکاران خارجی، امکان شکایت برای نیروی کار مهاجر، تغییر شغل کارکنان مراقبت از سالمندان، جایزه اکوت

2:40 min
خلاصه خبرها و گزارش های امروز