دادگاه جراح ایتالیایی برگزار شد؛ انتظار می رود ۸۰ هزار پناهجو تا آخر سال وارد کشور شود؛ قطع صادرات گاز روسیه به پولند و جشن والبوری

2:28 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن