دبیرکل سابق ناتو: ترکیه عضویت سویدن را خواهد پذیرفت؛ ترکیه خواهان اخراج نه نفر از سویدن شد؛ باوجود۱۳جواب رد از سوی اداره مهاجرت ناامید نشد

2:29 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن