درخواست به ناتو، روز تاریخی برای سویدن؛ محکومیت حبس دو مردی که وارد پایگاه نظامی شدند؛ پیشنهاد قانون ممنوعیت تسلیحات هسته ای در سویدن

2:23 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن