درخواست زندان ابد برای مظنون به مشارکت در اعدام‌های سیاسی در ایران؛ توصیه برای خودداری از سفر غیرضروری به ایران و عضویت در ناتو بله یا خیر

2:29 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن