رهبری جدید سوسیال دموکراتها، تاسیس یک مکتب اسلامی جدید در استکهلم، فعال نبودن بریک قطار روسلاگس بانا و انتشار آلبوم جدید اببا

2:56 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن