سخنان ان لینده در مورد تصمیم عضویت فنلد در ناتو؛ حزب دموکرات مسیحی رادیو سویدن را تحریم نمیکند؛ کاهش بیکاری؛ملاقات همسر جلالی با وزارت خارجه

2:28 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن