سخنرانی رهبران سه حزب پارلمانی در هفته سیاستمداران و سرازیرشدن سیلاب‌های شدید در ترانوس

2:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن