فروش مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته در مغازه‌هایی در مالمو، تضمین امنیتی واشنگتن برای پیوستن سویدن به ناتو، فشارهای ایران برسویدن و اخبار دیگر

2:33 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن