قطعنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم، امکان درخواست مجدد پناهجویی برای افغانها، تزریق نوبت سوم واکسن به کارکنان درمان

Här finns inget ljud
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن