لغو محدودیت میزان درآمد دانش آموزان، رابطه میان میزان مشارکت در انتخابات و واکسیناسیون، بسته شدن درهای پیش‌رو در بس‌ها برای محافظت راننده‌ها

2:48 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن