لغو چند محدودیت‌ کرونایی، بازداشت زنان بازگشته از سوریه، مشکلات پناهجویان افغان بازگردانده از کشورهای دیگر

2:48 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن