ماگدالنا اندرشون نامزد نخست وزیری شد؛ نشست خبری رهبر حزب چپ؛ محکومیت نماینده‌ی حزب دموکرات‌های سوئد و انتخاب هیئت مدیره‌ی جدید انجمن افغان‌

2:48 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن