ماگدالینا اندرشون نخست وزیر شد؛ بودجه دولت رای نیاورد و دوز سوم واکسن کووید برای افراد بالای هجده سال

2:49 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن