مجازات بزهکاران نوجوان، آمار تیراندازی به سوی اشخاص در سوئد و واکنش کمیته افغانستان به تصمیم طالبان برای محدودیت بیشتر زنان

2:24 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن