مرگ دو زخمی تیراندازی‌ دیشب در استکهلم، پذیرش ۳۰۰ پناهجوی افغان توسط شهرداری استکهلم، تظاهرات در شهرهایی از سویدن برای حمایت زنان افغان

2:42 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن