مرگ یک کودک بعد از افتادن از یک ساختمان، انتقادها از بی توجهی سوید-بانک از پولشویی، پایان نشست سراسری حزب دموکرات‌های مسیحی و چند خبر دیگر

2:39 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن