معرفی سه برنده نوبل فیزیک، روابط سوئد با طالبان، کاریکاتورهای معروف به اسلام‌ستیز، عدم موفقیت آموزش سوئدی به مهاجران

2:12 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن