مناظره احزاب پارلمانی؛ شکایت حنیف بالی از شاکیان؛ احتمال از سرگیری بررسی برخی پرونده‌ها و دشوار شدن اقامت پژوهشگران در سویدن

2:26 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن