نامه‌های افغان‌ها به سفارت سویدن؛ افزایش نظارت صندوق بیمه‌های اجتماعی؛ قهرمانی تیم ملی بانوان فلوربال، قهرمانی مالمو اف اف و اخبار دیگر

2:49 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن