هشت سال زندان برای قتل پلیس، بازداشت دو تن به اتهام جاسوسی، ورود مترجمان افغان به سوئد و خبرهای دیگر

2:20 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن