وضع محدودیت‌های تازه، بازداشت زنی بدون مجوز اقامت در سویدن در پیوند به صفاکاری خانه نخست وزیر، ابتلای ولیعهد ویکتوریا و پرنس دانیل به کرونا

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن