پایان عملیات تخلیه از افغانستان، موفقیت سوئد در مسابقات جهانی شنا، کم‌اقبالی مرخصی پدران و گزارش از شب یلدا

2:27 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن