پرواز هواپیمای سوئد پیش از انفجار در فرودگاه کابل، کرونا به امری عادی تبدیل می‌شود، دو زن از زنان داعشی بازداشتی آزادشدند.

2:01 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن