پیشنهادی برای ترمیم حقوق بازنشستگی، مردی که در انفجار ساختمانی در ورنامو مجروح شده بود درگذشت، نوبت سوم واکسن کرونا در اروپا تزریق نخواهدشد،

2:34 min
خلاصه خبرها و گزارش های امروز