کشف نوع جدید ویروس کرونا، افزایش چشم‌گیر بهای برق، آتش سوزی منجر به مرگ ۱ تن، کنگره حزب دموکرات‌های سوئد و یک خبر دیگر

2:27 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن