کناره‌گیری ابراهیم بایلان، خدمات خانگی ثابت برای سالمندان، جایزه خبرنگاران به فریده نیکزاد، ادامه دورکاری

2:36 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن